• Patriot Reality

  • Splníme Vaše malé aj veľké sny o bývaní

Chcem poradiť

  • Vyplňte prosím správne všetky polia formulára, aby sme vedeli relevantne reagovať.

V súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení udeľujem spoločnosti Patriot Reality s.r.o. súhlas so spracovaním môjho mena, priezviska, telefonického kontaktu a e-mailovej adresy a to na marketingové účely, ako aj na účely zasielania obchodných ponúk a informácií, alebo o službách realitných maklérov a kancelárie. Prehlasujem, že poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a beriem na vedomie, že svoj súhlas so spracovaním údajov môžem bezplatne a kedykoľvek odvolať zaslaním informácie na emailovu adresu spoločnosti.